Mateřská škola Hartmanice

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola Hartmanice, okres Klatovy, příspěvková organizace, Hartmanice 128, 34201

IČO: 72550040
Zřizovatel: Město Hartmanice
Ředitelka: Iva Vrbová
Vedoucí ŠJ: Olga Hlaváčková
Telefon:
MŠ: 777 593 300
ŠJ: 777593 330
E-mail:
mshartmanice@email.cz
info@mshartmanice.cz
Web: www.mshartmanice.cz
Provozní doba: 6,00 – 16,00
Kapacite MŠ: 50 dětí

  • MŠ
  • MŠ
  • MŠ
  • I. třída I. třída
  • I. třída I. třída
  • I. třída I. třída
  • I. třída I. třída
  • II. třída II. třída

Kdy do školky ano a ne ? Ane/NE
Poplatky Finanční normy na nákup potravin:

Děti 3-6 let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 17,-
                    • svačina a pitný režim  8,-
Děti 6+ let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 22,-
                    • svačina a pitný režim  8,-

Školné: • 210,- (při zameškání celého měsíce 105,-)

► Stravné i školné se platí vždy do 10. dne daného měsíce! (hotově v I. třídě) ◄
     Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.
více informací