O nás

Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola Hartmanice, okres Klatovy, příspěvková organizace, Hartmanice 128, 34201

IČO: 72550040
Zřizovatel: Město Hartmanice
Ředitelka: Iva Vrbová
Vedoucí ŠJ: Olga Hlaváčková
Telefon:
MŠ: 777 593 300
ŠJ: 777593 330
E-mail:
mshartmanice@email.cz
info@mshartmanice.cz
Web: www.mshartmanice.cz
Provozní doba: 6,00 – 16,00
Kapacite MŠ: 50 dětí

Třídy naší MŠ jsou heterogenní, děti jsou do školky přijímány formou zápisu, který se většinou koná v březnu – dubnu. O přijetí dítěte rozhoduje mateřská škola na základě daných kritérií a ředitelka školky vydává rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, které předá rodičům.
Vzdělávání v MŠ vychází z RVP, podle něhož se sestavuje školní vzdělávací program a dále pak třídní programy.
Provoz MŠ je od 6,00 -16,00 hodin.

Co nabízí naše mateřská škola:
• klidné prostředí s možností využívání školní zahrady.
• Možnost umístění na třídu.
• Prostředí rodinného typu, kde vládne pohoda a vlídné jednání.
• Individuální přístup k dětem, přizpůsobivý proces pro nové děti – možnost návštěvy rodičů s dětmi
• Možnost screeningového vyšetření předškolních dětí v PPP
• Vystoupení pro rodiče – besídky
• Slavnostní loučení s předškoláky
• Plavecký a lyžařský výcvik dětí, výlety
• Logopedická prevence
• Kulturní akce pro děti – divadlo, vystoupení u vánočního stromu, zpěv koled v hartmanickém penzionu, vítání občánků na MěÚ,...