Školní jídelna

Aktuální jídelní lístek.

Finanční normy na nákup potravin:

Děti 3-6 let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 17,-
                    • svačina a pitný režim  8,-
Děti 6+ let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 22,-
                    • svačina a pitný režim  8,-

Školné: • 300,- (při zameškání celého měsíce 150,-)

► Stravné i školné se platí vždy do 10. dne daného měsíce! (hotově v I. třídě) ◄

Informace školní jídelny