Školní jídelna

Aktuální jídelní lístek.

Finanční normy na nákup potravin:

Děti 3-6 let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 19,-
                    • svačina a pitný režim  10,-           
                     ►39,-
Děti 6+ let: • přesnídávka a pitný režim 10,-
                    • oběd a pitný režim 24,-
                    • svačina a pitný režim  10,-
                     ►44,-
Školné:300,- (při zameškání celého měsíce 150,-)

Stravné i školné se platí vždy do 10. dne daného měsíce! (hotově v I. třídě)

Informace školní jídelny