Aktuality

 • Uzavření MŠ
 • Mateřská škola je od 15.4.2021 do 28.4.2021 uzavřena z nařízení krajské hygienické stanice pro výskyt pozitivního testu na covid-19. 

  aktualita: Uzavření MŠ
 • Informace ohledně otevření MŠ od 12.4. 2021, testování
 • Dobrý den,
  určitě máte hlavu plnou myšlenek a otázek, zda své dítko dát do mateřské školy, když se musí 2x týdně testovat.
  Ano je to tak.
  Budeme testovat v pondělí a ve čtvrtek, ráno. Pokud bude dítě v tento den chybět, bude se testovat následný den.
  Postup:
  Při příchodu do školky, hned nad schody - bude testovací stůl, kde budu sedět já a některá z p. učitelek.
  Testovat budeme děti testy značky Lepu.
  V příloze vám zašlu i instruktážní video, jak testování probíhá.
  Stěr bude brán z nosíku. Můžeme se spolu domluvit, že své dítko otestujete sami v naší přítomnosti.
  Počítejte s minimální rezervou zdržení v MŠ cca 15-20 min.
  Pouze s negativním testem může být dítě odvedeno do třídy. Testovat se nemusí děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Musí být předloženo potvrzení od lékaře nebo zpráva z laboratoře.
  Video:
  http://www.pedagogicke.info/…tml
  V pondělí na viděnou :-).
  Neváhejte mi poslat dotazy, pokud vám něco nebude jasné.
  S přáním poklidného víkendu Iva Vrbová, řed. MŠ Hartmanice
 • Školy pro zaměstnance vybraných profesí
 • Školy pro zaměstnance vybraných profesí
  Zdroj MSMT – Manuál ze dne 6. 4. 2021
  I Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.
  Mateřské školy
  § Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.
  • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
  • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
  • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
  • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
  • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.
   
  Vybrané profese
  § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Pravidla, která jsou nutná dodržovat!
 • - MŠ se odemyká v 6:00 a uzamyká v 16:00
  - příchod dětí je zpravidla do 8:00
  - omlouvání dětí a pozdější příchod nahlásit nejpozději do 8:00
  - po obědě je možno vyzvednout dítě od 11:45 do 12:00, odpoledne od 14:15
  - povinností rodiče (zákonného zástupce) je předat dítě učitelce osobně!
  + předškolní děti musí rodič omluvit
  - školné uhraďte v I. třídě a to: 210,- Kč
  -stravné uhraďte ve školní jídelně nebo v I. třídě dle tarifu dítěte
  - jako přezůvky volte obuv s pevnou patou

  aktualita: Pravidla, která jsou nutná dodržovat!
 • Co potřebují děti do MŠ
 • - vhodnou pevnou domácí obuv - podepsanou ( crocsy nejsou vhodné)
  - pohodlné oblečení do třídy
  - pyžamo
  - náhradní oblečení ( spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky) - doporučujeme hlavně u mladších dětí
  - při pobytu venku doporučujeme teplákovou soupravu, v zimních měsících oteplovací kalhoty nebo kombinézu
  - děti mají uložené věci na své značce - prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti při udržování pořádku v jejich věcech
  Prosíme rodiče, aby  děti nenosily vlastní hračky do MŠ

  aktualita: Co potřebují děti do MŠ